H συλλογικότητα

Η δημιουργία της αναρχικής συλλογικότητας Ατραπός στηρίζεται στην αντίληψη που φέρουμε για την αξία της συλλογικοποίησης και τη συνεισφορά της στην αποτελεσματικότερη πολιτική παρέμβαση. Αντλώντας συμπεράσματα από παλαιότερες εμπειρίες μας, πιστεύουμε ότι η συλλογικοποίηση ατόμων που μοιράζονται κοινές ανησυχίες, κοινές ανάγκες και κοινές προτεραιότητες βοηθάει στη θεωρητική εμβάθυνση, στη δέσμευση σ΄ ένα συνεπές πλαίσιο πολιτικών στοχεύσεων και αντιλήψεων, στην ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση του πολιτικού λόγου και δράσης.

Αναγνωρίζοντας τους εαυτούς μας ως ένα ενεργό κομμάτι της κοινωνίας, προσπαθούμε μαζί με αυτή να ορθώσουμε αντιστάσεις και να βρούμε συλλογικούς τρόπους να καλύψουμε βασικές μας ανάγκες, μέσα από τη δημιουργία και τη στήριξη κοινωνικών/ταξικών αγώνων και δομών. Πιστεύουμε ότι οι σχέσεις και οι εμπειρίες αλληλεγγύης, συντροφικότητας και αγωνιστικότητας που υπό προϋποθέσεις αναπτύσσονται  εκεί έχουν τη δυναμική να αποτελέσουν τη μαγιά μιας ουσιαστικής κοινωνικής ανατροπής. Επιπλέον, οι δομές αυτές μπορούν να αποτελέσουν μια εικόνα και ένα παράδειγμα οργάνωσης της κοινωνίας του αύριο στο σήμερα.

Δημιουργούμε και στηρίζουμε, στο μέτρο του δυνατού, και άλλα εργαλεία του αγώνα, όπως πολιτικές συνελεύσεις, δομές και πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην κοινωνική διάχυση των αναρχικών προταγμάτων με συνέχεια στο χρόνο. Εκτιμούμε ότι η επαναφορά της επαναστατικής προοπτικής στο προσκήνιο, του μόνου δρόμου για να φτάσουμε σε έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης, χωρίς κράτος και αφεντικά, χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, μπορεί να πραγματωθεί με πολύ καλύτερους όρους μέσα από συνεργασίες με διάρκεια στο χρόνο, βασισμένες σε κοινά συμφωνημένες αρχές, θέσεις και στοχεύσεις. Ως εκ τούτου προκρίνουμε την οργανωτική αναβάθμιση του αναρχικού χώρου σε συγκροτημένο κίνημα στη βάση κοινών πολιτικών αντιλήψεων και αναλύσεων που μοιράζονται επιμέρους τμήματά του.

Παραδείγματα του παρελθόντος αλλά και σύγχρονα παραδείγματα επαναστατημένων και εξεγερμένων κοινωνιών μάς δείχνουν πως οι καταπιεμένοι έχουν τη δυνατότητα και τη δύναμη να υψώσουν το ανάστημά τους απέναντι στην  κυριαρχία και να θέσουν νικηφόρους όρους για την ίδια τους τη ζωή. Ως αναρχικοί πιστεύουμε ότι η κοινωνική επανάσταση με διεθνιστικά χαρακτηριστικά είναι η μόνη διεξοδική πρόταση απέναντι στην καπιταλιστική λαίλαπα. Η συνεχιζόμενη πάλη ενάντια στον ρεφορμισμό και την αφομοίωση των επαναστατικών διεργασιών στο εσωτερικό του κινήματος αποτελεί σημαντικό στόχο της παρέμβασής μας.

Για μας ο αγώνας είναι η ίδια η ζωή, μιας και η ζωή είναι αγώνας για την κατάκτηση της ελευθερίας. Κι αν τίποτα δεν χαρίστηκε ποτέ και σε κανέναν, τότε σίγουρα όσα έχουν κερδηθεί κερδήθηκαν μαχητικά. Σε καιρούς κινηματικής ύφεσης συνεχίζουμε να πορευόμαστε συλλογικά, μαζί με συντρόφους και συντρόφισσες, στο δύσκολο αλλά ελπιδοφόρο μονοπάτι του αγώνα, με ορίζοντα τον κομμουνισμό και την αναρχία.

Η συλλογικότητα δραστηριοποιείται στην Πάτρα. Συμμετέχει στη Συνέλευση Αναρχικών για την Κοινωνική και Ταξική Αντεπίθεση (saktapatra.wordpress.com), στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο Επί τα Πρόσω (epitaprosw.espivblogs.net) και στηρίζει τη Λαϊκή Συνέλευση Άνω Πόλης (lsanopolis.wordpress.com).

αναρχική συλλογικότητα Ατραπός

Οκτώβριος 2015

css.php